NHÀ MÁY UFC85 FORMALDEHYDE 

 • Vị trí dự án : Vũng Tàu
 • Thời gian thực hiện: 2015
 • Thương hiệu sản phẩm được sử dụng : Progard,HD,Combat, Tyco

 

 

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÀO CAI

 • Vị trí dự án: Lào Cai
 • Thời gian thực hiện: 2015
 • Thương hiệu sản phẩm được sử dụng: Tyco
   

 

LIM TOWER 2

 • Vị trí dự án: Tp.HCM 
 • Thời gian thực hiện: 2014 - 2015
 • Thương hiệu sản phẩm được sử dụng: Tyco

KHÁCH SẠN PARK HYATT 

 • Vị trí dự án: Tp.HCM
 • Thời gian thực hiện:  2015
 • Thương hiệu sản phẩm được sử dụng : Tyco, Combat