Mã chống spam:

Mã chống spam Thay mới

VĂN PHÒNG SINGAPORE

21, Bukit Batok Crescent, WCEGA Tower,
#12-79, Singapore 658065
Tel: 65 63684683, Fax: 65 63691797
Email: sales@tazint.com
Web: www.tazint.com

VĂN PHÒNG TP.HCM

41 Đường 34, Khu Phố 5, Phường An Phú
Quận 2, TP.HCM, Việt Nam.
Tel: 84 2 8 6 2810848        
Fax: 842 8 6 2810749
Email: salessgn01@tazint.com

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

12/22 Phạm Thận Duật, Quận Cầu Giấy,
Hà Nội,Việt Nam.
Tel:84 2 8 62 810 848   
Fax:842 8 62 810 749
Email: salessgn01@tazint.com

CAMBODIA OFFICE

A11, st 271, Sangkat Toum Noup Terk, Khan Chamkamorn, PhnomPenh, Kingdom of Combodia

Tel: 855 86776697
Email: cambodia@tazint.com