Hệ thống thông gió

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm thông gió tiên tiến nhất, bao gồm các loại quạt thông gió ở nhiệt độ cao và bình thường, clape chặn khói, cửa lá, bộ giảm âm thanh, màn ngăn khói với độ bao phủ  ứng dụng cho các công trình khu dân cư, thương mại, công nghiệp và người sử dụng cho các cơ sở hạ tầng công cộng.