Fire Fighting & Fire Protection Division

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

TAZ cung cấp dòng sản phẩm và dịch vụ cho tất cả các loại ứng dụng chữa cháy nguy hiểm và cũng cung cấp sự hỗ trợ về thiết kế kỹ thuật, lắp đặt ..cho các dự án phòng cháy chữa cháy.

Chuỗi sản phẩm đầy đủ cho các dự án phòng cháy chữa cháy ứng dụng cho tất cả các rủi ro bao gồm sự chấp thuận của các tổ chức quốc tế như : CE, LPCB, UL/FM, Vds, IMO, Solas, Lloyd etc...

Chúng tôi là nhà phân phối chính thức cho những nhãn hiệu sau:

doi tac taz